O sboru

 

Pár slov o sboru...

        Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec je sborem smíšeným. Ve své činnosti je podporován městem Jindřichův Hradec a cítí se tak být městským sborem, který vystupuje při pietních aktech a dalších akcích pořádaných městem. V současné době je nás přibližně 35 členů, kteří se pravidelně zúčastňují zkoušek a vystoupení. Díky vstřícnému postoji FM VŠE Praha, která má sídlo v Jindřichově Hradci, nacházíme v prostorách fakulty skvělé zázemí.

Pravidelně pořádáme koncerty nejen v Jindřichově Hradci a jeho okolí, ale udržujeme kontakty s řadou jihočeských sborů a členských sborů Unie českých pěveckých sborů (UČPS). Se sbory uskutečňujeme výměnné koncerty. Každým rokem se setkáváme na společném koncertu s PS Buštěhrad a PS Lípa z Kamenice nad Lipou v jednom z našich měst. Velmi si vážíme spolupráce se členy Jindřichohradeckého symfonického orchestru (J. J. Ryba: Česká mše vánoční, Mše Es dur, J. I. Linek: Missa pastoralis a mnoho dalších skladeb). Zatím největším projektem našich těles bylo nastudování Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta, se kterým jsme se společně s pěveckými sbory Ymca Jakoubek a Chrámovým sborem A. V. Michny představili v roce 2014 - 2015 nejen v J. Hradci, ale také v Táboře, na Hluboké, v Uherském Hradišti, Kroměříži a v Hradci Králové.

        Zkoušky sboru probíhají každé pondělí, kromě letních prázdnin, od 18:00 h na FM VŠE v Jindřichově Hradci v učebně č. 110 (přízemí, za vrátnicí vpravo). Budeme rádi, když mezi nás zavítáte! Znalost not není podmínkou.

 

Jak to v Hradci začalo...

       Na přelomu roku 1861/1862 byl v Jindřichově Hradci založen mužský pěvecký sbor Černín, který získal jméno podle tehdejšího majitele jindřichohradeckého panství. O deset let později vznikl také ženský sbor Slávy dcera. Oba sbory vystupovaly samostatně, ale z historických pramenů víme, že velmi často pořádaly i společné koncerty, na nichž uváděly skladby v úpravách pro smíšený sbor. Obě tělesa úzce spolupracovala  i po roce 1923, kdy byl mužský sbor přejmenován na pěvecký sbor Smetana.

        V 50. letech 20. století, kdy politické poměry příliš nepřály pěveckým sborům, sehráli členové obou těles významnou roli v období éry Jindřichohradecké opery. V 70. letech dochází k obnovení tradice sborového zpěvu v Jindřichově Hradci založením smíšeného pěveckého sboru Smetana, jehož členy se stávají nejen protagonisté již neexistující Jindřichohradecké opery, ale i původní členové sborů Smetana a Slávy dcera. Svědčí o tom i úvodní slova kroniky sboru, která zde zapsal roku 1973 hradecký historik Dr. Jan Muk: "Tradice hradeckého pěveckého života přihlásila se sto let po návštěvě B. Smetany v Hradci na podzim r. 1972 novým projevem - utvořením pěveckého sboru Smetana, jehož jméno jistě samo zavazuje." Dlouhá léta pracoval sbor pod vedením sbormistra pana Emila Snížka, v průběhu 90. let postupně převzala řízení sboru paní Věra Kadičová. V současné době je sbormistrem pan Štěpán Štrupl.

        V 90. letech 20. století získal sbor právní subjektivitu, a protože jméno Smetana se vyskytuje u více pěveckých sborů v Čechách, má současný sbor ve svém názvu také jméno města.

        Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec se cítí být hrdým pokračovatelem sborové tradice v Jindřichově Hradci, neboť se snaží svou činností navazovat na své předchůdce, pěvecké sbory Smetana a Slávy dcera, které byly také světskými nebo spíše městskými sbory Jindřichova Hradce. A i přesto, že si, většinou vinou politických poměrů, museli členové sborů hledat cestu ke zpěvu mnohdy nelehkými způsoby, podařilo se tradici sborového zpěvu v našem městě udržet a my si  v roce 2016 a 2017 připomeneme již 155. výročí založení pěveckého sboru.